Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci

Makale İçeriği Neleri İçerir?

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde vatandaşlık kavramı önem arz etmektedir. Vatandaşlık, bir kişiyi bir devlete hukuki ve siyasi açıdan bağlar. Bütün devletler, sahip oldukları hakimiyet ile vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi durumlarını düzenleme yetkisine sahiptirler. Vatandaşlık hukuku ile ilgili düzenlemeler, her devletin kendi yetkisinde olmakla beraber, konunun uluslar arası boyutu da vardır. Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşlığı, 2 şekilde kazanılabilir. Bunlar; doğum ile kazanma ve sonradan kazanma olarak sıralanabilir.

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar, bunun için farklı yollara başvurabilirler. Vatandaşlık almak için başvurulabilecek birden fazla yol vardır ve her birinin kendi usul ve şartları bulunmaktadır.

Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

A) Doğum İle Vatandaşlık Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6. maddesinde bu konuyla ilgili; ‘’ Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.’’ hükümlerine yer verilmiştir.

Soy Bağı Esasına Göre Vatandaşlık

Türkiye sınırları içerisinde olsun ya da olmasın, evlilik birliği içerisinde Türk ana ve babadan doğan çocuk, Türk vatandaşıdır.

Aralarında evlilik bağı olmaksızın, Türk ana ve yabancı babadan doğan çocuk, Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı olan baba ve yabancı anadan, evlilik birliği olmaksızın doğan çocuk, soy bağı kurulması için gerekli usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Doğum Yeri Esasına Göre

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca; ‘’ Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.’’

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci deneyimli Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukat kadromuz ile Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci alanında hizmet vermekteyiz. Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci hakkında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

B) Sonradan Vatandaşlık Kazanılması

Sonradan vatandaşlık kazanma yolları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; ‘’Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.’’ Bu yolların yanı sıra gereken şartların yerine getirilmesi durumunda evlenme yoluyla da Türk vatandaşlığının kazanılması mümkündür.

Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Yetkili makam kararı ile vatandaşlık kazanılması hali Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; ‘’ Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.’’

‘’ Bu Kanun uyarınca sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir. (TVK m.10)

aa) Türk Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu İçin Yabancılarda Aranan Şartlar

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır. (TVK m.11)

Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye’de oturmaktır. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam on iki ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde değerlendirilir. (TVK m.15),

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye’de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.
 • Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 21 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde (ergin olmalarından itibaren üç yıldır) seçme hakkını kullanmayanlar. (TVK m.13)

bb) Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması Usulü Ve Esasları

Yetkili makam kararı ile vatandaşlık kazanılması usulü ve esasları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenmiştir. Maddedeki hükümler şu şekildedir:

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. (TVK m.19)

Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir. (TVK m.19)

  cc) Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Gerekli Belgeler

 • Talebi belirten dilekçe,
 • Kişinin, hangi devletin vatandaşı olduğunu kanıtlayan pasaport veya ona benzer bir belge; kişinin vatansız olması durumunda mümkünse bunu gösteren bir belge,
 • Kişinin kimlik bilgilerini barındıran doğum belgesi yahut nüfus kayıt örneği gibi bir belge, kişi evli ise eşi ve çocuklarının birbiriyle bağını gösteren nüfus kayıt örneği yahut benzeri bir belge,
 • Kişinin medeni halini gösteren bir belge, kişi evli ise evli evlilik belgesi, boşanmış ise boşanmayı gösteren bir belge, dul ise eşinin ölüm belgesi,
 • Kişinin birinci veya ikinci derece akrabalarının içinde Türk vatandaşı olan kişiler varsa bu kişilerin, müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örnekleri,
 • Kişinin, genel sağlık koşulları bakımından tehlike teşkil edebilecek bir rahatsızlığı olmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan sağlık raporu,
 • Türkiye’de kalarak kendisi ve bakmak zorunda olduğu kimselerin geçimini sağladığına yönelik gelirini veya mesleğini gösteren çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya buna benzer belgeler,
 • Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren geriye doğru kesintisiz biçimde beş yıl Türkiye’de ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak, yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösterecek belge,
 • Başvurunun yapıldığı tarihten itibaren ileriye doğru, vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi,
 • İşlenmiş herhangi bir suç sebebiyle kişinin hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı varsa kararın onaylı bir örneği,
 • Kişinin doğum tarihinde ay ve gün bilgisi yoksa, doğum tarihinin tamamlanması için kendi ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, belgenin alınamamış olması durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ettiğini gösteren imzalı beyan,
 • Hizmet karşılığı bedelin, Maliye veznesine yatırıldığına ilişkin makbuz gereklidir.

Türk vatandaşlığı almak için dosyası tamamlanan yabancı hakkında İl Emniyet     Müdürlüğünden soruşturma yapması beklenir. (Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 17. madde)

  dd) Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İl Emniyet Müdürlüğünce Yapılacak Soruşturmayla İlgili Usul Ve Esaslar

İl emniyet müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının;

 • Kamu düzeni ve milli güvenlik açısından, Türk vatandaşlığı kazanmak için engel teşkil edebilecek bir durumunun olup olmadığı,
 • İyi ahlaka sahip biri olup olmadığı,
 • Türkiye’ye hangi tarihte geldiği, verilen ikamet tezkeresinin hangi amaçla verildiği, müracaat tarihinden itibaren geriye doğru ne kadar zaman Türkiye’de ikamet ettiği, bu zaman zarfında yurt dışına çıkıp çıkmadığı, çıkmış ise bunu hangi tarihlerde ne kadar süre yaptığı belirlenir. Elde edilen tüm bu bilgiler soruşturma formuna yazılır.

Yabancının dosyası, hakkında yapılan soruşturma tamamlandıktan sonra il müdürlüğüne iade edilir. Daha sonra dosya, il müdürlüğü tarafından komisyona gönderilir.

 ee) Vatandaşlık Başvurusu İnceleme Komisyonu

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında ve evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında kanunda aranan şartlar uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun oluşumu ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir. (TVK m.18)

 ff) Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılmasından Komisyon Tarafından Yapılacak İşlemler Ve Uygulanacak Esaslar

(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı;

 1. a) Başvuruda aranan şartları taşıyıp taşımadığı,
 2. b) Soy durumu,
 3. c) Türkçe konuşma yeterliliği,

ç) Geçimini ne şekilde sağladığı,

 1. d) Türkiye’nin toplumsal yaşamına uyum sağlayıp sağlamadığı, hususlarının tespiti için komisyon tarafından mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda oluşan kanaat vatandaşlık mülakat formuna açık bir şekilde yazılır. Komisyon ayrıca 17. maddede belirtilen belgelerin dosyada bulunup bulunmadığını da tespit eder.

(2) Yabancının soy durumu; Türk kültürüne yakınlığı, örf ve âdet birlikteliği ile geldiği bölge ve ana veya babanın soyu esas alınarak; Türk soylu, yabancı soylu veya soyu tespit edilemeyen şeklinde belirlenir.

(3) Doktor raporu ile tespit edilmesi halinde, konuşamayan ve duyamayanların mülakatları, bunların işaretlerinden anlayanlar aracılığıyla ya da okuma ve yazma biliyorlarsa yazılı olarak yapılır.

(4) Komisyonca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancının dosyası il müdürlüğünce, karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Komisyonca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aranan şartları taşımadığı anlaşılan yabancının dosyası Bakanlığa gönderilmez ve il müdürlüğünce ilgilisine bu yolda gerekli tebligat yapılır. (Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 18)

  gg) Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığı Kazanılmasının Geçerliliği Ve Sonuçları

(1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Ana veya babanın velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutat meskeninin bulunduğu ülkedeki hâkim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır. (Türk Vatandaşlığı Kanunu m. 20)

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir kişi açısından Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde konusunda Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

B) Evlat Edinme İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 17. maddesinde vatandaşlığın, evlat edinme usulü ile kazanılması düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir: ‘’ Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.’’

C) Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27.  maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak (çıkma izni alarak) Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. (TVK m.21)

Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığı kazanılmasının geçerliliği ve sonuçları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şu şekildedir:

‘(1) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair şartların tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.                                                          (2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin eşleri ve çocukları hakkında 20. madde hükümleri uygulanır.’(TVK m.22)

D) Evlenme Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Bir yabancının, bir Türk vatandaşı ile evlenmesi, ona doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Fakat bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan ve evliliği de halen devam eden yabancılar, Türk vatandaşlığı kazanmak üzere başvuru yapabilirler. Başvuru yapan kişilerde bazı şartlar aranır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Aile birliği içerisinde yaşama
 • Evlilik birliğine ters düşecek davranışlarda bulunmama,
 • Kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından tehlike barındırabilecek bir hali bulunmama şartları aranır.

Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuru yapılmasından sonra, Türk vatandaşı eşin ölmesi ile evliliğin sona ermesi durumunda, aile birliği içerisinde yaşama şartı gözetilmez. Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmış kişiler, yapılan evliliğin hükümsüzlüğüne yönelik karar çıkması halinde, evlenme işleminde iyi niyetli idiyseler Türk vatandaşlığı korunur.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde deneyimli Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukat kadromuz ile Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde alanında hizmet vermekteyiz. Vatandaşlık Hukuk altında Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

aa) Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması Ve Müracaat Makamlarınca Başvurunun İşleme Alınmasında Uygulanacak Esaslar

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, başvurunun işleme alınmasında uygulanacak esaslar şu şekilde düzenlenmiştir:

‘’(1) Kanunun 16. maddesinde sayılan şartları taşıyanlar evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

(2) Başvuruda bulunan yabancı hakkında müracaat makamlarınca araştırma yapılır. Araştırma sonucunda yabancının;

 1. a) Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 2. b) Evliliğin boşanma veya müracaat tarihinden önce ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 3. c) Herhangi bir suçtan dolayı yargılamasının devam ettiği veya hükümlü ya da tutuklu olduğu,

ç) 26. madde uyarınca istenen belgeleri ibraz edemediği, anlaşıldığı takdirde başvurusu kabul edilmez ve bu hususta ilgilisine gerekli tebligat yapılır.

(3) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.’’ (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin yönetmelik m.25)

bb) Evlenme Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli belgeler, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir. Hükümler şu şekildedir:

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. (Yönetmelik m.26)

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuruda aranan şartları taşıdığı anlaşılan yabancı adına yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir. (Yönetmelik m.27)

cc) Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılmasında İl Emniyet Müdürlüğünce Yapılacak Soruşturmaya İlişkin Usul Ve Esaslar

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya yönelik usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenmiştir. Konuya ilişkin hükümler şu şekildedir:

‘’(1) İl emniyet müdürlüğünce evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının;

 1. a) Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı,
 2. b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek gibi davranışlarının olup olmadığı,
 3. c) Türk vatandaşlığını kazanmasında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı, hususları araştırılır ve oluşan olumlu veya olumsuz kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır. Soruşturma formuna soruşturmaya ilişkin tutanaklar da eklenir.

(2) Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir. Dosya gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere il müdürlüğünce komisyona gönderilir.’’ (Yönetmelik m. 28)

dd) Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılmasında Komisyon Tarafından Yapılacak İşlemler Ve Uygulanacak Esaslar

Bu konuya ilişkin düzenlemeler, yönetmeliğin 29. maddesinde yapılmıştır. Madde metnine göre;

‘’(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı araştırılır.

(2) Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.’’ (Yönetmelik m.29)

ee) Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılmasında Yurt Dışından Yapılan Başvurularda Yapılacak İşlemler Ve Uygulanacak Esaslar

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında, yurt dışından yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar konusuna ilişkin düzenlemeler, yönetmeliğin 30. Maddesinde düzenlenmiştir. 30. madde şu şekildedir:

‘’ (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ve başvuru için gerekli şartları taşıyan yabancı adına 26. maddede belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

(2) Konsolosluk işlemlerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından yabancı kişi ve eşi ayrı ayrı ve birlikte, evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur.

(3) Mülakat sonucunda oluşan olumlu veya olumsuz kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna açık bir şekilde yazılır.

(4) Yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı istenir ve yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak elde edilen bilgi ve belgeler dosyaya eklenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci

C) Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller

Daha önce bahsettiğimiz yollar dışında, bazı istisnai durumlarda da Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün olabilir. Bu istisnai durumlar Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeler şu şekildedir:

‘’ (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 1. a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
 2. b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
 3. c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
 4. d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

(2) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.’’ (TVK m.12)

Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinin danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

a) Yabancıların Tür Vatandaşlığını Yatırım Yoluyla Kazanmaları

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, en az 500.000 Amerikan doları veya bu değere denk gelecek miktarda döviz ya da Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı tespit edilen yabancı,
 • En az 250.000 Amerikan doları yahut bu değere denk olacak miktarda döviz ya da Türk lirası tutarında taşınmaz malı, tapu kayıtlarına 3 yıl boyunca satılmayacağına yönelik şerh düşülmesi koşulu ile satın aldığı veya yine en az 250.000 Amerikan doları yahut buna karşılık gelecek döviz ya da Türk lirası tutarı peşin olarak yatırılan, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazın satışının vaat edildiğine yönelik noterde oluşturulan sözleşmenin, 3 yıllık süre içerisinde devri ve terkini olmayacağı taahhüt edilerek tapu siciline şerh düşüldüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı,
 • En az 500.000 Amerikan doları veya bu değere denk olacak miktarda döviz yahut Türk lirası tutarı kadar mevduatı, 3 yıl orada tutmak koşulu ile Türkiye’de etkinlik gösteren bankalara yatırdığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nca tespit edilen,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından en az 50 kişiye istihdam sağladığı tespit edilen yabancı,
 • En az 500.000 Amerikan doları yahut bu değere denk olacak miktarda döviz yahut Türk lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartı ile satın aldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı,
 • En az 500.000 Amerikan doları yahut bu değere denk olacak miktarda döviz yahut Türk lirası tutarında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde bulundurma koşulu ile satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen yabancı,

Bu koşullardan herhangi birini sağlayan yabancı, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinin 1. Fıkrasındaki (b) bendi hükümleri uyarınca cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık kazanabilir.

b) İstisnai Hallerde Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında Başvuru İçin Gereken Belgeler Ve Yapılacak İşlemler

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin 3. fıkrasında, istisnai hallerde Türk vatandaşlığı kazanılması durumunda başvuru için gerekli olan belgeler sıralanmıştır. Devamındaki fıkralarda da konuya ilişkin diğer düzenlemeler yer almaktadır. İlgili hükümler şu şekildedir:

‘’ (3) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 1. a) İsteği belirten form dilekçe.
 2. b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 3. c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

 1. d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 2. e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 3. f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(4) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve üçüncü fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

(6) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir’’

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Maddenin 2. fıkrasının b bendi ile ‘’ En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen’’ yabancı gerçek kişiler için istisnai şekilde Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün olmuştur.

Bu bağlamda:

 • İlgili yönetmelik maddesinde gördüğümüz üzere, vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı, aldığı taşınmazı 3 yıl boyunca satamaz. Taşınmazı satmayacağına dair tapu siciline şerh koyma zorunluluğu vardır.
 • Bahsedilen 400.000 Amerikan doları kesin bir belirleme değildir. 400.000 dolarlık bedel esasında asgari tutardır. Yani bu bedelin daha üzerinde belirlenen değer de geçerlidir. Aslında bu paranın Amerikan doları olması da şart değildir. 400.000 Amerikan dolarına denk gelecek herhangi başka para birimi ile ödeme yapılması da mümkündür. Burada değinmemiz gereken önemli bir konu ise; bir yabancının taşınmaz satın alabilmek için her şeyden evvel ikamet iznine sahip olması gerekir.
 • Piyasa fiyatını gösteren taşınmaz değerleme raporunda belirtilen meblağdan hareketle bu malların Amerikan doları cinsinden değeri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın, işlemin gerçekleştiği tarihteki efektif satış kuru üzerinden hesap edilir.
 • Yönetmelikteki düzenlemeden yararlanabilmek amacıyla yapılan satış yoluyla taşınmaz edinim başvurularında, maddede belirtilen tutara uyulup uyulmadığının tespiti için Sermeye Piyasası Kurulu tarafından kabul gören, lisansı geçerli olan bir değerlendirme uzmanı tarafından standartlara uygun şekilde hazırlanmış, piyasa değerini gösteren bir rapor aranır.
 • Bu işlemlerin ardından, bakanlığın talimatı ile taşınmazın 3 yıl satılmayacağına dair tapu siciline şerh düşülür. Sonrasında; bahsettiğimiz başvuru evrakları, ilgili yerlere ulaştırılır ve gerekli şartlara aykırılık bulunmadığı takdirde, yabancı kişi Türk vatandaşlığı kazanmış olur.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci deneyimli Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukat kadromuz ile Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde alanında hizmet vermekteyiz. Vatandaşlık Hukukuna giren Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir’de Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde  avukatı, hukuki tecrübe, Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı arayarak Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde ve Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecine İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Sürecinde Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Türk Vatandaşlığı Kazanma Şartları ve Süreci arkadaşımıza iletebilirsiniz. Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Makaleleri

  Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku konusunda, Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Eskişehir Vatandaşlık Avukatı

Eskişehir Vatandaşlık Avukatı Eski.... tümünü gör