Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Abonelik sözleşmesi; ‘’Satıcı yahut sağlayıcının, aboneye karşı belirli ya da belirlenmemiş bir süre boyunca hizmet etme veya mal temin etme yükümlülüğü altına girmesini; buna karşılık abonenin de kendisine sunulmuş mal ve hizmet karşılığında ücret ödemesini düzenleyen sözleşmedir.’’ şeklinde tanımlanabilir.

Abonelik sözleşmeleri, özellikle son dönemlerde günlük yaşantımızda çok sık karşılaştığımız sözleşmelerden biridir. Uygulama sahası çok geniş olan sözleşme türlerinden biri olduğu için hayatın her alanında abonelik sözleşmesi ile karşılaşırız. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, dergi, gazete abonelikleri de bu sözleşmenin başlıca kullanım alanlarıdır.

Abonelik sözleşmesinde abone sıfatını taşıyan taraf ödemesini peşin olarak yaptığı halde, ödeme karşılığında sözleşmeye konu olan mal veya hizmeti genellikle dönemlik olarak alır. Bununla birlikte sözleşmenin taraflarından olan Tüketici (abone), diğer taraftaki satıcı/ sağlayıcıya nispeten daha zayıf olduğundan ve günümüzde sözleşme şartlarını genellikle satıcı/ sağlayıcı taraf belirlediğinden kanun koyucu, Tüketiciyi koruma altına alma gereği duymuştur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) 52. maddesinde abonelik sözleşmeleri düzenlenmiştir.

Abonelik sözleşmesine taraf olan her abone Tüketici sıfatını taşımaz. Örneğin; mesleki açıdan faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla şirketine internet aboneliği alan kişi Tüketici sıfatına sahip değildir.  Tüketici  sayılmayan aboneler için TKHK hükümleri uygulanamaz.

Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları basit davalar değildir, koşulları bulunmaktadır. Bu sebeple Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici  davalarının İşinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici  davalarının takibini yapmaktayız. Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları açılırken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir tüketici Hukuku konusunda Eskişehir Tüketici avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Sözleşmesinin Tarafları

Daha önce yaptığımız tanımdan hareketle, abonelik sözleşmesinin taraflarını; sözleşmeye konu olan mal veya hizmeti sağlayan ‘’satıcı/ sağlayıcı’’ ve sunulan mal ve hizmete karşılık belirli miktarda ücret ödeyen ‘’abone’’ olarak belirleyebiliriz.

Abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcının, faaliyetlerinde ticari ya da mesleki bir amaç gütmeleri gerekir. Satıcı veya sağlayıcı sıfatını taşıyan bu kişiler, özel hukuk gerçek yahut tüzel kişiliğine sahip olabilirler. Bununla birlikte bazı kamu kuruluşları veya İşletme odaları da bu sıfata sahip olabilirler.

Abonelik sözleşmesinde abone olan taraf aynı zamanda Tüketici sıfatını taşıyorsa TKHK hükümlerinden faydalanabilir.

Abonelik Sözleşmesinin Temel Unsurları

Satıcı veya sağlayıcı tarafından, belirli mal yahut hizmetin sürekli biçimde yahut belirli aralıklarla karşı tarafa sunulması, sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında abone olan tarafın belirli bir miktar ücret ödemesi ve tarafların, sunulan mal veya hizmet ile bunlara karşılık ödenecek ücret üzerinde anlaşmaları abonelik sözleşmesinin temel unsurlarını oluşturur.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davalarında deneyimli Tüketici hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Tüketici Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Tüketici Hukuku altında abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Abonelik Sözleşmesinin Süresi

Abonelik sözleşmesinde eğer taraflar sözleşmenin geçerliliği konusunda bir süre belirlemişlerse, taraflar o süre içerisinde sözleşmenin devam etmesi yönünde irade beyanında bulunmadığı takdirde belirlenen sürenin sonunda sözleşme sona erer. Sürenin önceden taraflarca belirlenmemiş olması halinde ise taraflardan birinin, diğer tarafa borç ilişkisinin sona ermesine yönelik bir beyanda (fesih beyanı) bulunması ile sona erer.

Abonelik sözleşmelerinin süresi, türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin süreli yayına ilişkin abonelik sözleşmesinde, süreli yayının ne kadar süre ve hangi aralıklarda yayınlanacağı zaten belli olduğu için ayrıca bir süre belirlenmesine gerek duyulmaz, yayın süresinin sona ermesi ile sözleşme de kendiliğinden sona erer. Bunun yanı sıra genellikle kullanım miktar ve süresinin ihtiyaca göre şekillendiği elektrik, doğalgaz, su gibi aboneliklerin sözleşmelerinde genellikle süre belirtilmez.

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Taahhütlü Abonelik Sözleşmesi

Taahhütlü abonelikler; satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede düzenlenen süre boyunca abone kalmayı taahhüt eden Tüketicilere, sözleşmeye konu olan mal yahut hizmet ücretinde indirime gitmeyi, sözleşmenin konusu mal ise o malın kullanım hakkını yahut mülkiyetini devretmeyi, sözleşmenin konusu hizmet ise o hizmeti ifa etmeyi taahhüt ettiği aboneliklerdir.

Abonelik sözleşmesinin hükümleri arasında Tüketicinin, hiçbir menfaati olmamasına rağmen taahhüt altına gireceğine ilişkin ifadeler varsa bu hükümler haksız şart olarak değerlendirilir. Konuya ilişkin yönetmelikte, taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında Tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı belirtilmiş ve Tüketici aleyhine değişiklik yapmak açıkça yasaklanmıştır.

Abonelik sözleşmeleri yönetmeliğine göre taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi, sözleşmeye konu olan mal veya hizmetin nitelikleri, her şey dahil toplam fiyat, indirimli tarifenin taahhüt yapılmadan önceki fiyatı, aylık olarak yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması halinde ödenecek bedelin hesaplanma biçimi gibi bilgiler bulunmak zorundadır.

Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davalarının İşinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davalarının takibini yapmaktayız. Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davası açılırken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Tüketici Hukuku konusunda Eskişehir Tüketici avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Sözleşmelerinin Şekli

Kanun koyucu abonelik sözleşmelerine ilişkin iki ayrı şekil şartı öngörmüştür. Bunlar: yazılı şekil ve mesafeli abonelik sözleşmesinin kurulmasına yönelik şekildir.

Yazılı şekle tâbi abonelik sözleşmeleri her iki tarafı da borç yükümlülüğü altına sokan sözleşmeler olduğundan, sözleşme metninde satıcı/ sağlayıcı tarafın ve abone olan tarafın karşılıklı irade beyanları mevcut olmalıdır. Bu metni her iki tarafın da imzalaması gerekmektedir. Yine bu metnin en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, okunabilir, kolay anlaşılabilir şekilde yazılması gerektiği yönetmelikte düzenlenmiştir.

Mesafeli abonelik sözleşmelerinin şeklini incelediğimizde, bağımsız sözleşme tiplerinden biri olmayıp herhangi bir sözleşmenin kurulma tekniğiyle kurulabilir. Bu tür abonelik sözleşmeleri; faks, mektup, katalog, elektronik posta, telefon, internet veya kısa mesaj gibi uzaktan iletişim imkanı sağlayan araçlar kullanılarak da akdedilebilirler. Bu tür araçlar yardımıyla kurulan abonelik sözleşmelerinde elle atılan imzanın yanı sıra güvenli elektronik imza da kullanılabilecektir.

Abonelik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri

Abonelik sözleşmesi, kendisine taraf olan satıcı/sağlayıcı ve abonelere asli ve feri yükümlülükler yükler.

Satıcı/ sağlayıcı, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinin hükümlerine göre, sözleşmeye konu olan mal veya hizmeti yine sözleşmenin içeriğine uygun olacak şekilde ifa etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla sözleşmeye konu olan mal veya hizmeti ifa etme borcu satıcı/ sağlayıcının asli borcudur. Çünkü sözleşme taraflarından olan abonenin, sözleşmeye taraf olmasındaki asıl amaç karşı taraftan bir malı temin veya bir hizmeti talep etmektir. Bunun yanı sıra satıcı/ sağlayıcı tarafın, aboneye karşı yerine yetirmesi gereken feri yükümlülükleri de vardır. Bildirim yükümlülüğü, bilgilendirme yükümlülüğü, faturalandırma yükümlülüğü, mal veya hizmetin sorunlu olmasından doğan yükümlülük, sözleşme yapma yükümlülüğü; feri yükümlülüklerden bazılarıdır.

Satıcı/ sağlayıcı tarafın, sözleşmeye konu olan malın mülkiyetini aboneye geçirmesi yahut üzerinde anlaştıkları hizmeti sunması karşılığında abonenin ödemesi gereken bedele abonelik ücreti denir. Satıcı/ sağlayıcının malı devretmesi veya karşı tarafa hizmet sunmasındaki asıl amaç bu abonelik ücretini almaktır. Dolayısıyla abonenin, kendisine fayda sağlayan mal ve hizmet karşılığında ücret ödeme borcu, onun asli borcudur. Bununla birlikte abonenin, temeli ahde vefa ilkesine ve dürüstlük kurallarına dayanan feri bazı yükümlülükleri de vardır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu, Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları konusunda yetkin hizmet vermektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davalarında deneyimli Tüketici hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir ve çevre illerde Tüketici Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Tüketici Hukuku altında Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Abonelik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Abonelik sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi ve fesih ile sona ermesi olarak iki başlık altında incelenir. Kendiliğinden sona erme durumları; sürenin sona ermesi ve ifa imkansızlığıdır. Abonelik sözleşmesinin fesih sebebiyle sona ermesinde ise sözleşme süresinin belirli ya da belirsiz olması durumlarında farklılıklar oluşur.

Abonelik Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi

a) Sürenin sona ermesi

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, belirlenen süre kadar sözleşmeyi uzatacak hükümler koyulamaz. Ancak sözleşme kurulduktan sonra, sözleşme bitene kadar Tüketicinin talepte bulunması yahut onay vermesi durumunda sözleşme uzatılabilir. Sözleşme süresi bittikten sonra Tüketiciden açık şekilde onay almadan mal veya hizmet temin etmeye devam eden satıcı/ sağlayıcı, temin ettiği mal veya hizmet karşılığında hiçbir ücret talep edemez.

b) İfa imkansızlığı

Abonelik sözleşmesi kurulduktan sonra satıcı veya sağlayıcının üstlendiği mal yahut hizmet sunma borcunun ifası, satıcı veya sağlayıcının hatası olmaksızın onlardan bağımsız bir sebepten ötürü imkansız hale gelmİşse sözleşme sona erer.

Abonenin temel borcu olan abonelik ücreti para borcu olduğundan ve para borçlarında imkânsızlık söz konusu olamayacağı kabul edildiğinden dolayı sözleşmenin imkansızlık nedeniyle sona ermesi durumu yalnızca satıcı/ sağlayıcının asli borcu bakımından meydana gelebilecektir.

Abonelik Sözleşmesinin Fesih Nedeni İle Sona Ermesi

a) Belirli süreli abonelik sözleşmelerinde fesih

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğine göre, süresi 1 yıldan daha az olan, belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, Tüketicinin hizmetten yararlanmasını engelleyecek yahut zorlaştıracak geçerli bir sebep bulunduğu takdirde, Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Kanun koyucu süresi 1 yıl ve üzerinde olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini, belirsiz süreli abonelik sözleşmeleri ile aynı hükümlere tabi tutmuştur.

b) Belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinde fesih

Olağan fesih: Belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinde, taraflardan her birinin, herhangi geçerli bir sebebe gerek duymaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilmesidir. Süresi bir yıldan uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmelerinde veya belirsiz süreli abonelik sözleşmelerinde Tüketici, bir gerekçe göstermeden ve cezai bedel ödemeden istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

Olağanüstü (haklı sebeple) fesih: Bir ifa engeli yahut haklı bir sebebin varlığı halinde, bu sebebi gerekçe göstererek taraflardan birinin süresinden önce, belirli ya da belirsiz süreli sözleşmeyi feshetmesidir. Olağan fesihten farkı ise gerçekleşmesi için geçerli bir sebebe dayandırılmasının zorunlu olmasıdır.

c) Abonelik sözleşmesinin feshinin sonuçları

Feshin en önemli sonucu, sözleşmenin ileriye etkili olarak sona ermesidir. Fesih beyanı karşı tarafa ulaştığında, yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde satıcı/ sağlayıcı, Tüketicinin aboneliği sonlandırma isteğini yerine getirmelidir. Yani abonelik sözleşmesi Tüketicinin irade beyanının muhatabına ulaşması ile hemen sonlanmaz, fesih beyanı belirli bir süre geçtikten sonra hüküm ve sonuç doğurur.

Taahhütlü abonelik sözleşmelerinde, abonenin süresinden önce sözleşmeyi feshetmesine bir engel yoktur. Böyle bir talep karşısında satıcı/ sağlayıcı, taahhüdün varlığını gerekçe göstererek fesihten kaçınamaz. Ancak taahhütlü abonelik sözleşmelerinde Tüketici, belirli bir süre o sözleşmeye bağlı kalacağını taahhüt ettiği halde süre bitmeden sözleşmeyi sona erdirdiği için diğer fesih hallerinden farklı olarak Tüketiciye maddi bir külfet yüklenmiştir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Tüketici hukukuna giren Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davalarında deneyimli Tüketici hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Tüketici Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Tüketici Hukuku altında Abonelik sözleşmelerinin de içerisinde bulunduğu Tüketici davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Cezai Bedel Ödemeden Abonelik Sözleşmesini Nasıl Feshedebilirim ?

Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de bu sorudur. Telefon, internet, Kamera sistemleri vs gibi sözleşmeler genellikle süresi bir yıldan uzun olacak şekilde yapılmaktadır ve söz konusu sözleşmelerde taahhüt alınmaktadır.

Süresi bir yılı aşan sözleşmelerde vermiş olduğunuz taahhüt, aboneliğinizi sonlandırmanıza engel değildir. Hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir cezai şart veya bedel ödemeden abonelik sözleşmenizi sonlandırabilirsiniz. Bu hususta hak kaybı yaşamamak için konusunda uzman bir avukat ile çalışmanız yararınıza olacaktır.

Eskişehir’de Tüketici hukuku dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Tüketici hukuku avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve İşlem öncesinde Tüketici hukuku avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve itiraz ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Tüketici davalarının sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Tüketici hukuku Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Tüketici hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Tüketici hukuku avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Tüketici hukuku avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Tüketici hukuku avukatı, hukuki tecrübe, dava ve itiraz hususunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Tüketici hukuku avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi Tüketici hukuku avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Tüketici hukuku İş avukatı arayarak dava ve itirazın başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Tüketici hukuku avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Tüketici hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Tüketici hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Tüketici hukuku Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir Tüketici hukuku ve Tüketici Hukuku’na ilişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetleriniz için  Eskişehir Barosuna kayıtlı  Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Tüketici hukuku Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Tüketici hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Tüketici Hukuku kategorisinde yer alıp, ABONELİK SÖZLEŞMESİ tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Tüketici Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan ABONELİK SÖZLEŞMESİ arkadaşımıza iletebilirsiniz. Tüketici Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Tüketici Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Tüketici Hukuku konusunda, Eskişehir Tüketici Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Tüketici Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

İnternet Alışverişleri

İnternet Alışverişlerinde Tüketicin.... tümünü gör

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Abonelik Sözleşmesi Nedir? Abonelik s.... tümünü gör

Eskişehir Tüketici Avukatı

Eskişehir Tüketici Avukatı Eskişehi.... tümünü gör