Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

Kamu kuruluşları, kamu hizmetlerini hakkıyla yerine getirebilmek için kişilerin özel mülkiyetinde bulunan bazı mallara ihtiyaç duyarlar. İdarenin, kamu hizmeti için gerekli ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitli mal edinme yöntemleri vardır. İdare, kamu hukuku düzenlemeleri kapsamında istimval, devletleştirme ve kamulaştırma yöntemleriyle mal edinebileceği gibi; bazı durumlarda özel hukuk hükümleri çerçevesinde bağış ve satın alma yoluyla da mal edinebilir. Biz makalemizde, idarenin mal edinme yöntemlerinin başında gelen kamulaştırma çeşitlerini inceleyeceğiz.

Kamulaştırma; bir vatandaşın özel mülkiyet kapsamındaki taşınmazına, onun rızasına başvurulmaksızın, kamu yararı gerekçe gösterilerek idare tarafından el konulmasıdır. İdare, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olan mallara, bedelini ödediği takdirde el koyma gücüne sahiptir. Fakat kişinin rızasına başvurmaksızın gerçekleştirilebilecek kamulaştırma işlemi için bazı şartların olması gerekir. Söz konusu şartları ve kamulaştırma aşamaları hakkındaki makalemize ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu makalemizin konusu, sadece kamulaştırma çeşitleri olup, kamulaştırma çeşitleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Kamulaştırma çeşitleri 4 başlık altında incelenir. Bunlar aşağıda açıklaması ile birlikte verilmiştir.

KISMEN KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma çeşitlerinden ilki, kısmen kamulaştırmadır. Kısmen kamulaştırmada ise İdare, kamulaştırma işlemi yaparken işleme konu olan taşınmaz malın tamamını kamulaştırabileceği gibi, yalnızca bir kısmını da kamulaştırabilir. Buna kısmen kamulaştırma denir. Kısmen kamulaştırmanın söz konusu olduğu durumlarda; bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur.

İdare Hukukuna giren kamulaştırma davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise kamulaştırma davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde kamulaştırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, kamulaştırma davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir kamulaştırma davasında Eskişehir kamulaştırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma çeşitlerinden ikincisi, acele kamulaştırmadır. Acele kamulaştırma ise; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10’uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20’nci madde uyarınca boşaltılır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İdare Hukukuna giren kamulaştırma davasında deneyimli kamulaştırma davası avukat kadromuz ile Eskişehir kamulaştırma davası alanında hizmet vermekteyiz. İdare Hukukuna giren kamulaştırma davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma çeşitlerinden üçüncüsü, Trampa yolu ile kamulaştırmadır. Bu yöntemde; Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir.

Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz.

Kamulaştırma davasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir paydaş açısından Kamulaştırma davasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Kamulaştırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Kamulaştırma davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Kamulaştırma davası konusunda Eskişehir Kamulaştırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

ÖZEL KİŞİLER YARARINA KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma çeşitlerinden dördüncüsü, özel kişiler yararına kamulaştırmadır. Bu kamulaştırma çeşidi ise; Yasal dayanağını, bir kanunda açıkça düzenlenmiş hükümlerden almak şartıyla, idare tarafından, bedeli özel kişiler tarafından ödenmek üzere özel kişiler yararına kamulaştırma yapılabilir.

İdare Hukukuna giren kamulaştırma davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise kamulaştırma davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde kamulaştırma davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, kamulaştırma davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir kamulaştırma davasında Eskişehir kamulaştırma davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Eskişehir’de Kamulaştırma davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU kamulaştırma davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde kamulaştırma davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve kamulaştırma davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

kamulaştırma davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Kamulaştırma davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Kamulaştırma davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız kamulaştırma davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak kamulaştırma davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi kamulaştırma davası  avukatı, hukuki tecrübe, kamulaştırma davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir kamulaştırma davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  kamulaştırma davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi kamulaştırma davası avukatı arayarak kamulaştırma davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek kamulaştırma davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Kamulaştırma davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde kamulaştırma davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir kamulaştırma davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak kamulaştırma davası ve kamulaştırma davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan, Eskişehir kamulaştırma davası Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir kamulaştırma davası Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Kentsel Dönüşüm Hukuku kategorisinde yer alıp, KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Kentsel Dönüşüm Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ arkadaşımıza iletebilirsiniz. Kentsel Dönüşüm Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Kentsel Dönüşüm Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Kentsel Dönüşüm Hukuku konusunda, Eskişehir Kentsel Dönüşüm Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Kentsel Dönüşüm Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

KAMULAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ Kamu kurulu.... tümünü gör

KAMULAŞTIRMA

KAMULAŞTIRMA Kamulaştırma süreci ba.... tümünü gör

Eskişehir Kentsel Dönüşüm Avukatı

Eskişehir Kentsel Dönüşüm Avukatı .... tümünü gör