Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İcra Takibine itiraz nedir ? nasıl yapılır ?

İcra Takibine itiraz, borcunuz olmadığı halde hakkınızda başlatılmış olan icra takibine karşı, süresi içinde ilgili yerlere başvurarak itiraz etmek demektir. Çeşitli şekillerde ve çeşitli süreler içinde yapılması gereken itirazlar vardır.

İcra itiraz basit değildir, koşulları bulunmaktadır. Bu sebeple İcra  hukukuna giren takibe itirazın işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde İcra Takibine itirazın takibini yapmaktayız. İcra takibine itirazda bulunurken hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir İcra Hukuku konusunda Eskişehir İcra avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaç çeşit itiraz vardır?

Kanunda üç çeşit icra takibine itiraz düzenlenmiştir. Bunlar;

  • Borca itiraz
  • İmzaya itiraz
  • Yetkiye itiraz

Borca itiraz ne demek?

Borca itiraz, hakkınızda açılmış olan icra takibinde gözüken borcun size ait olmadığını, kural olarak icra dairesine bildirmektir. Eğer söz konusu borç size ait ve fakat bir kısmı ödenmiş ise o zaman kısmi borca itiraz söz konusu olacaktır. Fakat kısmi borca itiraz ederken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Ödenmiş olan miktar ne kadar ise açık bir şekilde bildirerek itiraz etmek gerekmektedir. Aksi takdirde hiç itiraz edilmemiş gibi icra takibi devam eder.

Borca kısmi itirazda itiraz edilen kısım kadar takip durur, itiraz edilmeyen kısım kadar ise devam eder. Bu sebeple itirazda bulunurken ödeme hususunu dikkatli değerlendirmek gerekmektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İcra  hukukuna giren İcra Takibinde borca itirazda deneyimli İcra  hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir İcra  Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İcra  Hukuku altında İcra Takibine itiraz konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

İmzaya itiraz ne demek?

Hakkınızda başlatılan icra takibi imzalı bir belgeye dayanıyor ise imzaya itiraz hususu gündeme gelecektir. Örneğin icra takibi başlatılırken senet üzerinden başlatıldığını varsayalım, takipte borçlu olarak gözüken kişi ise böyle bir senet düzenlemediğini ve senetteki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürüyor ise yine süresi içinde ve kural olarak icra dairesine giderek imzanın kendisinin olmadığını beyan etmesi gerekmektedir. Söz konusu duruma icra takibinde imzaya itiraz denmektedir.

İmzaya itiraz da açıkça yapılmalıdır. Sadece ‘’itiraz ediyorum’’ tarzında ne olduğu belli olmayan itirazlar borca itiraz sayılır. Eğer imza borçluya ait değilse açıkça ‘’ imza bana ait değil’’ denmelidir aksi halde imza geçerli sayılacaktır.

Yetki itirazı ne demek?

İcra İflas Kanunu’nda alacaklı olduğunu düşünen kişinin icra takibi başlatırken hangi il veya hangi adliyede başlatması gerektiği hususu yazmaktadır. Bu kuralların bütününe yetki kuralları denmektedir. Genel yetki kuralı, icra takibinin başlatıldığı tarihteki borçlunun bulunduğu  yer icra dairesine yapılması gerektiğidir fakat istisnaları da bulunmaktadır.

Genel yetki kuralı üzerinden bir örnek vermek gerekirse; borçlu kişinin Eskişehir’de yaşadığını, alacaklı kişinin ise İzmir’de yaşadığını varsayalım. Genel yetki kuralına göre İzmir’de yaşayan alacaklı kişi icra takibini başlatırken Eskişehir’de başlatmalıdır. Eğer alacaklı takibi İzmir’de başlatmış ise borçlu açısından yetki itirazı yapılması faydalıdır. Böylece alacaklı itirazın iptali yoluna başvurur, eğer mahkeme borçlunun itirazını yerinde sayarsa İzmir’de açılmış olan icra takibi Eskişehir ilinde bulunan yetkili icra dairesine gönderilir.

Yetki itirazı yapılırken hangi icra dairesi yetkili ise o icra dairesinin de belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetki itirazı yapılmamış sayılır. Eğer borçlu, yetki itirazının yanı sıra borcun ya da imzanın da kendisine ait olmadığını düşünüyorsa bunu da yetki itirazı ile birlikte yapması lehine olacaktır. Eğer ki yetki itirazı kabul edilmezse sonrasında tekrar borca veya imzaya itiraz yapabilmesi söz konusu olmayacaktır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İcra  hukukuna giren İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itirazda deneyimli İcra  hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir İcra  Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İcra  Hukuku altında İcra Takibine itiraz konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir İcra Takibine itiraz süresi nedir?

İcra takibine itiraz süresi kural olarak tebliğden itibaren 7 (yedi) gündür. Ödeme emrinin tebliğini aldıktan sonra süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde icra takibi kesinleşir.

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

Elimde olmayan sebeplerle itiraz süresini kaçırdım ne yapmalıyım?

Elinde olmayan sebeplerle itiraz süresini kaçıran borçlu için gecikmiş itiraz yolu mevcuttur. Bu durumda borçlu, elinde olmayan sebepler ile itiraz süresini kaçırmış ise, sebeplerin ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün içinde, elinde olmayan sebeplerin ispatı ile birlikte (örneğin doktor raporu) icra mahkemesine başvurarak itiraz edebilir.

Tebligat gelmedi fakat borçlu gözüküyorum ne yapmalıyım?

Eğer tebligat elinize ulaşmadığı halde borçlu göründüğünüz icra dosyası kesinleşmiş ise öncelikle tebligatların kanuna uygun olarak tebliğ edilip edilmediğini kontrol etmeniz gerekir. Tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediği konusunda uzman bir avukattan yardım alırsanız hak kaybı yaşamamış olursunuz.

Eğer tebligatlar usulüne uygun olarak tebliğ edilmediyse icra takibi usulüne uygun olarak kesinleşmemiş olup bu durumu icra dosyasının bulunduğu il icra hukuk mahkemelerine şikayet yolu ile ileri sürebilirsiniz.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu, İcra  hukukuna giren İcra Takibinde borca itiraz ve şikayet konusunda yetkin hizmet vermektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak İcra  hukukuna giren İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz ve şikayet hususunda deneyimli İcra  hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir ve çevre illerde İcra  Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. İcra  Hukuku altında İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz ve şikayet hususunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

İtiraz süresini kaçırdım ne yapmalıyım ?

Eğer itiraz süresi hiçbir sebep olmamasına rağmen kaçırıldı ise ve borçlu kişi esasen borçlu değilse ve henüz kendisine yöneltilmiş olan borcu icra marifeti ile ödemediyse menfi tespit davası açarak borçlu olmadığını kanıtlaması gerekmektedir.

Eskişehir’de İcra Takibine itiraz dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU İcra  hukuku icra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz  avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itirazın sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi İcra Takibine itiraz Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

İcra  hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz  avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak İcra  hukuku İcra takibine itiraz  avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi İcra  hukuku İcra takibine itiraz  avukatı, hukuki tecrübe, İcra Takibine itiraz hususunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir İcra  hukuku İcra takibine itiraz  avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz  avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi İcra  hukuku İcra takibine itiraz  avukatı arayarak İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itirazın başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek İcra  hukuku İcra takibine itiraz  bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

İcra  hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde İcra  hukuku ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz  davası Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir İcra  hukuku  İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz ve İcra  Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı  Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir İcra  hukuku İcra Takibinde borca, imzaya ve yetkiye itiraz Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 

 

 

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İCRA TAKİBİNE İTİRAZ tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir İcra ve İflas Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan İCRA TAKİBİNE İTİRAZ arkadaşımıza iletebilirsiniz. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Makaleleri

    Eskişehir İcra ve İflas Hukuku konusunda, Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız İcra ve İflas Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Emekli Maaşından Haciz Kaldırma

Emekli maaşından haciz kaldırma işle.... tümünü gör

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İcra Takibine itiraz nedir ? nasıl yap.... tümünü gör

Eskişehir İcra Avukatı

Eskişehir İcra Avukatı Eskişehir ic.... tümünü gör