Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Gayrimenkul Hukuku

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR ?

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU hukuk bürosu kurucu ortağı Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU olarak ; İnsanın en önemli haklarından biri mülkiyet hakkıdır. Bu hak Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de korunmaktadır. Bu denli temel bir hak da elbet hukuksal açıdan önemlidir ve detaylı bir şekilde düzenlenmektedir.

GAYRİMENKUL AVUKATI HİZMETİ NEDİR?

Mülkiyet hakkının büyük bir kısmını da taşınmazlar yani gayrimenkuller oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku da günlük hayatta bireylerin çok sık rastladığı bir hukuk dalıdır. Konut, arsa, işyeri vb. yerlerin alım satımında; konut, arsa ve işyeri kiralamalarında; arsa karşılığı bina yaptırma sözleşmelerinde; yabancıların gayrimenkul işlemlerinde; gayrimenkuller üzerinde intifa, geçiş, oturma vb. haklar tayininde ve benzeri işlemlerde insanlar gayrimenkul hukukuna rastlamaktadırlar.

Bu gibi durumların yaygınlığı sebebiyle Gayrimenkul Avukatı konusunda uzman avukat ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda mevzuata hakim avukatlar, müvekkillerini doğru yönlendirmekle yükümlüdürler. Eskişehir Avukat ve Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman bir ekibe sahibiz.

GAYRİMENKUL AVUKATI İHTİYAÇLARI İÇİN NEDEN BİZ ?

Eskişehir Gayrimenkul  Hukuku Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir Gayrimenkul  Hukuku davaları ve Gayrimenkul  Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Gayrimenkul  Hukuku Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Gayrimenkul  Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

GAYRİMENKUL AVUKATI VEKALETİ NEDİR?

Gayrimenkul Avukatı Eskişehir ve çevre illerde de davalarınız takip edebilir, Avukat Eskişehir ve İl dışı tüm mahkemelerde vereceğiniz vekalet ile işlemlerinizi yapabilir.

Avukat Eskişehir Gayrimenkul Hukuku alanında edindiği tecrübe ve uzmanlığı sayesinde Gayrimenkul Hukuku Avukatı Eskişehir ilinde açılacak davaları Eskişehir Mahkemelerine başvuru yaparak, Eskişehir Gayrimenkul  Hukuku konularına giren davalarınız için zaman ve maddi avantajları kazanmanıza olanak sağlar.

Gayrimenkul  Hukuku alanına giren tüm hukuki konularda müvekkillerimize Gayrimenkul  Hukuku Avukatı olarak Türkiye’de açılacak ya da takip edecek Gayrimenkul Hukuku Davaları alanına giren hukuki davaları, uzmanlık alanına göre takip ederek konusunda uzman Gayrimenkul Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

 

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Avukatı 

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Avukatı, Gayrimenkul hukuku konusunda açılacak bütün müvekkillerine hukuki yardım ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren avukattır. Gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren avukatın aldığı davalar çok çeşitlidir.

Bu nedenle sadece Eskişehir Gayrimenkul hukuku avukatı demek doğru olmayacaktır.

Eskişehir Barosuna kayıtlı Avukat Gökçe Baloğlu’nun kurucusu olduğu BALOĞLU Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul hukuku dahil Eskişehir hukuk, ceza ve icra alanında, hukukun tüm alanlarında destek müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Hukuku kapsamında açılmış olan tüm dava ve işlerde, dosyaya taraf olmuş kişilerin  haklarını en etkin şekilde savunan kişi demektir.

Büromuz müvekkillerine taşınmaz alım satımı, tapu devri, konut kira sözleşmeleri, arsa kira sözleşmeleri, bir yapıt yapma/yaptırma sözleşmeleri (eser sözleşmeleri), mülkiyet devri, bir taşınmaz üzerinde ayni hak tahsisi, kat mülkiyeti konuları da dahil olmak üzere Eskişehir Gayrimenkul hukuku konusuna giren hususların tümünde Eskişehir Avukat olarak; Eskişehir Gayrimenkul Hukuku konusunda Eskişehir Gayrimenkul Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Eskişehir En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatı Eskişehir Barosuna kayıtlı, Gayrimenkul Hukuku konusunda müvekkillerine en üstün gayret ve özveriyle hizmet veren avukattır. Gayrimenkul Hukuku davalarında vatandaşlar hak kayıplarının önüne geçmek için Eskişehir En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatını bulmak için çaba sarf etmektedir. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, en iyi avukat bile bazen davayı kaybedebilmektedir.

Çünkü avukatlık sonuç vadeden bir meslek değildir. Her somut olayı kendi özelinde değerlendirmek gerekir. Eskişehir En iyi Gayrimenkul Hukuku Avukatı demek somut olayı doğru şekilde değerlendirip, hukuki donanımıyla sürecin kontrolünü sağlayan avukattır demek mümkündür.

Bu nedenlerden dolayı Eskişehir En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatı diye bir şey demek doğru değildir.

 

ESKİŞEHİR GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR ?

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU olarak Gayrimenkul Hukukunun kapsamını tanımlayacak olursak;  Büromuz müvekkillerine taşınmaz alım satımı, tapu devri, konut kira sözleşmeleri, arsa kira sözleşmeleri, bir yapıt yapma/yaptırma sözleşmeleri (eser sözleşmeleri), mülkiyet devri, bir taşınmaz üzerinde ayni hak tahsisi, kat mülkiyeti konuları da dahil olmak üzere Eskişehir Gayrimenkul hukuku konusuna giren hususların tümünde Eskişehir Avukat olarak; Eskişehir Gayrimenkul Hukuku konusunda Eskişehir Gayrimenkul Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

 

Gayrimenkul Avukatlarının Sorumlulukları

 • Gayrimenkul Hukuku alanında her türlü hukuksal araştırma, tapu devri, alım satım işlemlerini yürütür.
 • Gayrimenkul Hukuku alanında her türlü dava takibi yapar.
 • Gayrimenkul Hukuku alanında her türlü danışmanlık hizmeti verir.
 • Tapu devir konusunda danışmanlık ve gerekli işlemleri yapar.
 • Kira sözleşmeleri düzenler ve gerekirse dava açar.

 

ESKİŞEHİR GAYRİMENKUL HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ

Gökçe BALOĞLU Eskişehir hukuk bürosu olarak sizlere sıraladık;

 • Gayrimenkul Hukuku, Eşya hukukunun alt dalını oluşturur.
 • Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malları konu alır.

 

ESKİŞEHİR GAYRİMENKUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Gayrimenkul Hukukunda çeşitli kanunlardan faydalanılmaktadır. Bunlar;  öncelikle Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve bunların yanı sıra ilgili diğer mevzuatlardır.

Eskişehir Gayrimenkul hukuku hakkında daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU makaleler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Nerede Açılır?

Gayrimenkul Hukukunda birden fazla konu içeren davalar bulunduğu için, Gayrimenkul Hukukuna ait davaların tek bir yerde açılabileceğini söylemek doğru olmaz. Açılacak olan her dava kendi içerisinde değerlendirilerek görevli mahkemenin iyi tespit edilmesi gerekir.

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku davası nerede açılır? Daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU hukuki makaleler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.

 

Gayrimenkul Hukuku davaları Hangi Sebeplerle Açılır?

Taşınmaz alım satımı, tapu devri, konut kira sözleşmeleri, arsa kira sözleşmeleri, bir yapıt yapma/yaptırma sözleşmeleri (eser sözleşmeleri), mülkiyet devri, bir taşınmaz üzerinde ayni hak tahsisi, kat mülkiyeti konuları da dahil olmak üzere birçok sebeple Gayrimenkul Hukuku davası açılabilir.

Daha detaylı bilgi almak için Eskişehir avukat Gökçe BALOĞLU hukuki makaleler sayfamızı ziyaret edebilirisiniz.

 

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Harici Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku , Bilişim Hukuku,  Enerji Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık Hukuku , Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku , Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Vergi Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Spor Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Boşanma Davaları, Ceza Hukuku, Trafik Hukuku, Kira Davaları, Konkordato, Ortaklığın Giderilmesi Davaları , Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi konularında Eskişehir Avukatlık hizmeti veren Hukuk Ofisimiz uzman olan Avukat, Arabulucu, Hukukçu, Uzman Danışmanlarımız ile her türlü sorununuza hızlı ve güvenilir çözümler bulmak için çalışmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Hakkında Detaylı BİLGİ

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı
Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Nedir?
Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler
Eskişehir’de Gayrimenkul Avukatı hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?
Eskişehir en iyi Gayrimenkul Avukatı ile çalışmak önemli midir?
Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Ücreti
Gayrimenkul Hukuku sorunları için Avukat tutmak zorunda mıdır?
Türkiye’nin en iyi Gayrimenkul Avukatları nerededir? gibi sorular için Eskişehir Gayrimenkul Avukatı tarafından hazırlanan makalemizi inceleyebilirsiniz.

Eskişehir Avukatları arasında yer alan Baloğlu Hukuk & Danışmanlık ofisimizden Eskişehir Gayrimenkul hukuku hakkındaki süreçler ile ilgili aklınıza takılan konularda ulaşmak ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir.

Bizlerle her türlü Eskişehir Gayrimenkul hukuku ile ilgili soru ve sorununuzla ilgili ilgili avukata sor sayfamızdan bize ulaşabilir dilerseniz Eskişehir Avukatları arasında yer alan Hukuk büromuza iletişim sayfamızdan da irtibata geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Avukatlık büromuzun kurucusu Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, önce Eskişehir Barosu‘na bağlı olarak avukatlık yapmakta ve hukuki çalışmalarını Gayrimenkul hukuku dahil Eskişehir hukuk, ceza ve icra alanında ile birlikte hukukun tüm alanlarında müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU sitemizde bulunan tüm içerikler hukuka uygun ve bilgi amaçlıdır.Eskişehir Gayrimenkul Hukuku - Eskişehir Avukatlık Bürosu

Gayrimenkul Hukuku alanında avukat uzmanlığının kazanılması için avukatın Gayrimenkul Hukuku alandaki davaları takip etmesi, Gayrimenkul Hukuku seminerlerine katılarak, hukuksal olarak yargı içtihatları ve güncel Gayrimenkul Hukuku ile ilgili yargıtay kararlarını takip etmesi gereklidir. Gayrimenkul Hukuku alanındaki suç sayısı oldukça fazla olduğu için; Gayrimenkul Avukatı uzmanlık gerektiren bir alandır.

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı - Eskişehir Avukat

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku alanında hizmet veren avukatlarımızın ana uzmanlık alanı Gayrimenkul Hukuku olduğu için avukatlarımız yazdığı ve bilgi verdiği makaleler tamamen Eskişehir Gayrimenkul Hukuku tasviyelerini içermektedir. Eskişehir Gayrimenkul Hukuku alanına giren tüm Gayrimenkul Hukuku davaları ve mahkeme işlemleriniz için Eskişehir Gayrimenkul Avukatı alanında uzman Gayrimenkul Avukatı ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku için neden Gayrimenkul Avukatı gereklidir?

Eskişehir Avukat ofisleri arasında Gayrimenkul Hukuku davalarına Eskişehir Gayrimenkul Hukuku alanında uzman bir avukat seçilmelidir. Eskişehir Gayrimenkul Avukatı ile çalışmak hakların kazanılması, kaybedilmemesi ve doğru kullanılması açısından çok önem arzetmektedir. Gayrimenkul Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Avukatı Gökçe BALOĞLU hukuk bürosu; özellikle Gayrimenkul Hukuku alanında uzman Eskişehirli Gayrimenkul Avukatı kadrosuyla Eskişehir Gayrimenkul Hukuku ihtiyaçlarınız için Eskişehir merkez ofisi ile hizmet vermektedir.

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku davalarına Eskişehir Gayrimenkul Avukatı mı bakmak zorundadır?

Gayrimenkul Hukuku davanızın bulunduğu şehir dışında faaliyet gösteren başka bir avukatla çalışılması mümkündür. Fakat özellikle seçilecek avukatın Gayrimenkul Avukatı olması önemlidir. davanızın bulunduğu il dışından seçeceğiniz Gayrimenkul Avukatının; ulaşım ve konaklama masrafları olacağından ötürü davanın görüleceği şehirden bir avukat ile çalışılması dava ve hukuku süreçlerin genelinde masraf, zaman ve ulaşılabilirlik açısından avantajınıza olmaktadır.
Bu yüzden Eskişehir Gayrimenkul Hukuku davalarında, Eskişehir Gayrimenkul Avukatı olarak sizlere yardımcı olmak için hazırız.
Eskişehir avukat seçiminizde Eskişehir Gayrimenkul Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı tarafından Gayrimenkul Hukuku için tavsiyeler!

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı ihtiyaçlarınızda Gayrimenkul Hukuku alanında Eskişehir Gayrimenkul Hukuku ve mahkemeleri hakkındaki süreçler ile ilgili aklınıza takılan konularda ulaşmak ve Gayrimenkul Hukuku alanıyla ilgili verdiğimiz hizmetler hakkında bilgi alabilir, Bizlerle her türlü Eskişehir Gayrimenkul Hukuku ile ilgili sorularınızı burada bulunan form ile bizlere ulaştırabilir, Dilerseniz burada bulunan Avukata Sor bağlantısı ile Gayrimenkul Avukatımız tarafından sorunuza cevap alabilir, Gayrimenkul Avukatı tarafından Gayrimenkul Hukuku ile ilgili hazırladığımız makalelere buradan özel Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Makalerini takip edebilir ya da burada bulunan Gayrimenkul Hukuku hakkında sıkça sorulan soruları inleyebilir. Gayrimenkul Avukatı ihtiyaçlarınız için ofisimizden de randevu talep edebilirsiniz.

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı ücreti nedir? Eskişehir Gayrimenkul Hukuku dava ücreti nedir?

Gayrimenkul Hukuku Eskişehir Avukat Danışma nedir? 2022 Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Asgari Ücret Tarifesi Tablosu ve Gayrimenkul Hukuku Dava Ücreti nedir? Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Dava Açma Ücreti ve Masrafları ile Gayrimenkul Avukatı Eskişehir dava ücreti gibi bir çok soru ve konuya burada bulunan makaleler sayfasından ulaşabilir, yukarıda belirttiğimiz konular haricinde de bir çok soruya burada bulunan Eskişehir Avukat Danışma Sıkça Sorulan Sorular sayasından ulaşabilirsiniz.

 • Eskişehir Gayrimenkul Hukuku ihtiyaçlarınız ve Gayrimenkul Avukatına soru sormak için burayı tıklayın.
 • Gayrimenkul Avukatı Eskişehir iletişim bilgileri için burayı tıklayın.
 • Avukat Eskişehir Gayrimenkul Hukuku GÖKÇE BALOĞLU Hukuk ve Danışmanlık Büromuza ulaşmak için burayı tıklayın.
 • Eskişehir En İyi Gayrimenkul Avukatı ve Eskişehir'daki en iyi avukatlar kimdir? konulu makaleler için burayı tıklayın.
 • Eskişehir Gayrimenkul Hukuku hakkında Sıkça Sorulan Sorular burayı tıklayın.
 • Gayrimenkul Hukuku Eskişehir Mahkeme ve davaları için hazırladığımız makaleler için burayı tıklayın.
 • Eskişehir Avukat iletişim bilgisi ve eskişehir Gayrimenkul Avukatı telefon numarası için burayı tıklayın.
Eskişehir Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı tarafından hazırladığımız Gayrimenkul Hukuku Makaleleri

Eskişehir Gayrimenkul Hukuku konusunda uzman Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Gökçe BALOĞLU

Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir Gayrimenkul Hukuku konusunda Eskişehir Gayrimenkul Avukatı olarak sorularınızı cevaplıyoruz. Gayrimenkul Hukuku ile ilgili tüm sorularınızı Avukata sor sayfamızdan Eskişehir Gayrimenkul Avukatına sorabilir, verdiğimiz tüm hizmetleri inceleyebilirsiniz.