Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası nedir?

Dolandırıcılık, son günlerde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası ile ilgili vatandaşlardan bir sürü soru almaktayız. Bu sorular; Telefon ile arayıp icra dosyası borcumdan dolayı para istediler ne yapmalıyım, polisler arayarak hakkımda soruşturma başlatıldığını ve para yatırmam gerektiğini söyledi ne yapmalıyım, kargo ödemesi sebebiyle icraya vereceklerini söyleyip para istediler ne yapmalıyım şeklinde tarafımıza iletilmektedir. Öncelikli olarak şunu belirtmek isteriz ki; hiçbir savcı, polis, hakim veya bir memur, vatandaşı arayarak para isteme hakkına sahip değildir.

Kaldı ki hukukumuzda bu şekilde bir prosedür de yoktur. Bu sebeple öncelikle dolandırıcılık eyleminin mağduru olunmaması için telefon ile aranıp para istendiğinde konusunda uzman bir avukata danışınız ve avukattan onay almadan telefondaki kişilere herhangi bir ödeme yapmayınız.  Dolandırıcılık eylemi sonucunda zararınızı gidermek istiyorsanız, Ceza hukukuna giren dolandırıcılık davalarının işinde uzman bir Avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde dolandırıcılık davalarının takibini yapmaktayız. Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası konusunda mağdur veya fail olarak hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ceza Hukuku konusunda Eskişehir Ceza avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dolandırıcılık suçu nedir?

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası Türk Ceza Kanununun 157. Ve 158. Maddelerinde yer almaktadır. Kanunda dolandırıcılık suçunun iki hali bulunmaktadır. Bunlardan ilki;

Dolandırıcılık

 Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.

İkincisi ise;

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158- (1)  Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle.

Görüldüğü gibi kanunda dolandırıcılık suçunun basit ve nitelikli hali olmak üzere iki şekli mevcuttur. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza hukukuna giren dolandırıcılık davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında dolandırıcılık davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Dolandırıcılık suçunun şartları nelerdir?

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası açıktır. Söz konusu şartları taşımayan hiçbir eylem, dolandırıcılık eylemi kapsamında değerlendirilemez çünkü ceza kanunları açık ve nettir. Yoruma kapalıdır.

Dolandırıcılık suçunun şartları şunlardır;

  • Suçun faili veya şüphelisi tarafından hileli bir hareket yapılmış olması gerekmektedir. Hileli hareketten kasıt şudur; Mağdurun kontrol imkanını ortadan kaldıracak, fail hileyi araç olarak kullanacak ve hile, mağduru kandıracak seviyede olacak. Hileli hareket, her somut olaya göre ayrıca değerlendirilmelidir. Eğer ki hile, basit bir yalan seviyesinde, yani mağduru kandıracak seviyede değilse dolandırıcılık suçu oluşmayacaktır.
  • Hileli davranışın, mağduru aldatacak seviyede olması gerekir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her olay kendi içinde tek tek değerlendirilir çünkü mağdurun aldanma seviyesi sadece aldatıcı harekete değil, mağdurun kişisel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre de değişebilir. Örneğin bir banka memuru ‘’ parayı gönderdim fakat askıda kalmış, iki saate hesabınıza geçecekmiş’’ şeklinde dolandırıldı ise hakim, mağdurun bankacı olduğunu ve söz konusu dolandırıcılık eyleminde aldatıcılık şartının oluşmadığını çünkü mesleği gereği böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilmesi gerektiğinden bahisle dolandırıcılık suçunun oluşmadığına karar verebilir.
  • Son olarak dolandırıcılık suçunun bir diğer şartı ise, mağdurun ekonomik olarak zarara uğramış olması koşuludur. Mağdurda oluşan ekonomik zararın sebebi, failin hilesi ve aldatıcılığı olmak zorundadır. Eğer mağdur, başka bir sebeple ekonomik zarara uğradıysa, yani failin hareketleri sonucunda herhangi bir ekonomik zararı oluşmadıysa dolandırıcılık suçu oluşmaz.

Dolandırıcılık suçu yargılamasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Gerek mağdur gerek ise fail açısından dolandırıcılık eylemi yargılamasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde dolandırıcılık davalarının takibini yapmaktayız. Dolandırıcılık davasında mağdur veya fail olarak hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Ceza Hukuku konusunda Eskişehir Ceza avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Nitelikli Dolandırıcılık suçu nedir?

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası Türk Ceza Kanunu madde 158 de tek tek sayılmıştır. Failin eylemi, kanunda yazılı olan maddelerden bir veya birkaç tanesine uyuyor ise nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmuş demektir. Suçun nitelikli halinin basit halinden farkı, daha ağır cezayı gerektirmesidir.

Dolandırıcılık suçunda mağdur şikayetini geri çekerse ne olur ?

Dolandırıcılık Sucu Şartları ve Cezası gerek madde 157 de bulunan basit hali gerek ise madde 158 de bulunan nitelikli hali, şikayete tabi suçlar arasında bulunmamaktadır. Yani dolandırıcılık suçunun işlendiğini yetkili merciiler öğrendiği anda resen soruşturma aşamasına başlanılır. Dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç olmadığı için, mağdurun şikayetini geri çekmesi veya şikayetçi olmaması suçun soruşturulması ve kovuşturulması yani cezanın verilip verilmemesi açısından bir anlam ifade etmemektedir. Eğer suç oluşmuş ise, mağdurun şikayeti olsun veya olmasın fail cezalandırılır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza hukukuna giren Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası konusunda deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında dolandırıcılık davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Dolandırıcılık suçundan dolayı tutuklanır mıyım?

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası konusunda Kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller mevcut ise ve kanunda sayılan tutuklama nedenlerinden biri veya birkaçı mevcut ise tutuklama kararı verilebilir. Verilen tutuklama kararı ceza ile orantılı olmalıdır. Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası konusunda tutuklama nedenleri sayılmıştır. Söz konusu maddeye göre; şüpheli veya sanığın kaçma ihtimali , delilleri yok etme veya gizleme ihtimali , dosyada mevcut tanık, mağdur veya dosyadaki diğer kişiler üzerinde baskı kurma ihtimali konusunda mahkemede olumsuz ve kuvvetli şüphe uyandıysa gerek soruşturma gerek ise kovuşturma evrelerinde tutuklama kararı verilebilir.

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası ise yukarıdaki durumların varlığı söz konusu ise hakim tarafından soruşturma veya kovuşturma evresinde tutuklama kararı verilmesi mümkündür.

Dolandırıcılık eylemi kapsamında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza hukukuna giren dolandırıcılık davalarında deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir ve çevre illerde Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında dolandırıcılık davası konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Dolandırıcılık suçunda hangi mahkeme görevlidir?

Dolandırıcılık suçunun basit halinde ( TCK md 157 ) suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Dolandırıcılık suçunun nitelikli haline ise ( TCK md 158 ) suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Eskişehir Dolandırıcılık suçundan kaç yıl ceza alırım?

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası makalemizde en çok sorulan sorulardan biri ceza süresidir. Dolandırıcılık eyleminin basit halinde ( TCK md 157 ) alınacak ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli haline ( TCK md 158 ) alınacak ceza ise, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır, bazı nitelikli hallerde ceza miktarı değişebilmektedir.

Ayrıca şartları oluşuğu takdirde dolandırıcılık suçundan alınan hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilir.

 

Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası

 

Eskişehir Alacağın tahsili amacıyla işlenen dolandırıcılık suçu

Alacağın tahsili amacıyla dolandırıcılık suçu TCK Madde 159 da bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu 159. Maddeye göre; ‘’ Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.’’ Denmektedir.

Fail, hukuken geçerli bir nedene dayanan alacağını tahsil etmek amacıyla kendisine borçlu olan mağdura karşı dolandırıcılık suçunu işlediği takdirde söz konusu suçun soruşturması ve kovuşturması, mağdurun faili şikayet etmesine bağlı tutulmuştur. Dolandırıcılık eylemi içerisinde şikayete tabi olan tek madde 159. maddedir.

Ayrıca alacağın tahsili amacıyla işlenen dolandırıcılık suçunun cezası, dolandırıcılık suçunun basit ve nitelikli halinde göre daha düşüktür. Türk Ceza Kanunu 159. Maddeye göre dolandırıcılık suçunun cezası altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza hukukuna giren Dolandırıcılık davalarında Dolandırıcılık Suçu Şartları ve Cezası  konusunda deneyimli Ceza hukuku avukat kadromuz ile Eskişehir Ceza Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuku altında Dolandırıcılık davaları konusunda tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir’de Dolandırıcılık Davaları dava takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Dolandırıcılık davaları ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Dolandırıcılık davalarının sonuçlandırılması için avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Dolandırıcılık Davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Ceza hukuku problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatı, hukuki tecrübe, Dolandırıcılık davalarında kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Ceza hukuku ve Dolandırıcılık avukatı arayarak Dolandırıcılık davalarını başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Ceza hukuku  ve Dolandırıcılık bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Ceza hukuku avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Ceza hukukuna giren Dolandırıcılık Şartları ve Cezası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Ceza hukuku ve Dolandırıcılık davası Avukat ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Eskişehir Ceza hukuku ve Dolandırıcılık davaları ve Ceza Hukuku Dolandırıcılık eylemi Şartları ve Cezası  İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için  Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Ceza hukuku ve Dolandırıcılık davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Ceza hukuku ve Dolandırıcılık davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Dolandırıcılık Suçu tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Ceza Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Dolandırıcılık Suçu arkadaşımıza iletebilirsiniz. Ceza Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Ceza Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Ceza Hukuku konusunda, Eskişehir Ceza Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Ceza Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Göçm.... tümünü gör

Şantaj Suçu

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir? Şantaj.... tümünü gör

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezas.... tümünü gör

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

Taksirle öldürme suçu, sanık veya ş.... tümünü gör

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu Dolandırıcı.... tümünü gör