Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu Nedir? Şartları Ve Cezası Nelerdir?

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu, son günlerde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Dolandırıcılık suçu ile ilgili vatandaşlardan bir sürü soru almaktayız. Bunlardan biride Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçudur.

Banka veya kredi kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda başınıza gelebilecek ihtimaldir. Banka veya kredi kartınızın çalınması ya da izinsiz olarak kullanılması durumunda suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Banka veya kredi kartı dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanununun 245. Maddesinde yer almaktadır ve 3 farklı şekilde işlenmektedir;

-(245/1) Banka ve Kredi Kartlarını Hukuka Aykırı Kullanma

Bu suç tipi dolandırıcılık suçu ile karıştırılabilmektedir. Ancak dolandırıcılık suçunda, mağdur hileli hareketlerle aldatılmış ve haksız bir kazanç elde edilmektedir. Ancak banka ve kredi kartlarının hukuka aykırı olarak kullanılması suçunda kartın kişinin rızası olmadan kullanılması ya da kullandırılması söz konusudur.

-(245/2) Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme

Bu suçta fiil, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmektir. Bu eylemlerden yalnızca bir tanesinin gerçekleştirilmiş olması suçun var olması için yeterli olmaktadır.

-(245/3) Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanma

Burada sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan kartların kullanılması suretiyle kendisi veya başkasına hukuka aykırı yarar sağlanması suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçun oluşabilmesi için sanığın sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması gerekir. Eğer kişi kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlanamamışsa teşebbüs söz konusu olacaktır.

Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçunun Cezası Nedir?

-Başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır (TCK md.245/1).

-Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır (TCK md.245/2).

-Sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama suçun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır (TCK md.245/3).

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında deneyimli Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukat kadromuz ile Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu

Cezayı Azaltan veya Kaldıran Unsurlar

18 Yaşının Altındaki Kişiler Ceza Alır mı?

-Suçu işleyen çocuk 12 yaşından küçükse hiçbir şekilde cezaya hükmedilmez.

-Suçu işleyen çocuk 12 ile 15 yaş aralığında ise ve işlediği suçun bilincinde değilse bu çocuk hakkında cezaya değil güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Ancak çocuk suçunun bilincinde ise bu çocuk hakkında indirimli cezaya hükmolunur.

-Suçu işleyen çocuk 15 ile 18 yaş aralığında ise bu çocuk hakkında suçun kanuni bilincine sahip olup olmadığına bakılmaksızın indirimli cezaya hükmedilir.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir paydaş açısından Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası konusunda Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Suçlu Eş ise Ceza Alır mı?

TCK 245/1’de yer alan başkasına ait kredi kartı üzerinde işlenen kötüye kullanma suçu yer almıştır. Yani kişinin rızası olmadan kullanılması ya da kullandırılması söz konusudur. Ancak eşler arasında suçun işlendiği sırada evliliğin hukuken devam eden bir evlilik olması ve haklarında ayrılık kararı verilmemiş olması durumunda , suçu işleyen eş için şahsi cezasızlık nedeni söz konusu olur ve ceza verilmez.

Suç Aile İçinde İşlenirse Cezası Var mıdır?

-TCK 245/1’de yer alan başkasına ait kredi kartı üzerinde işlenen kötüye kullanma suçu yer almıştır. Yani kişinin rızası olmadan kullanılması ya da kullandırılması söz konusudur. Ancak tıpkı eşlerde olduğu gibi burada da, üstsoy (anne, baba, nine, dede) yahut altsoya (çocuklar, torunlar, onların da çocukları) karşı veya aynı derecede kayın hısımlarına karşı veya evlatlığa, evlat edinene karşı işlenirse faile cezasızlık nedeni söz konusu olur ve ceza verilmez.

-Buna ek olarak işlenen suç eğer kardeşler arasında ise ­aynı konutu paylaşma durumunda faile şahsi cezasızlık nedeni ile ceza verilmez.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında deneyimli Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukat kadromuz ile Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukuk altında Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Ceza İndirim Alınır?

-Suçu işleyen çocuk 15 ile 18 yaş aralığında ise bu çocuk hakkında suçun kanuni bilincine sahip olup olmadığına bakılmaksızın cezasında indirim yapılır.

-Suçu işleyen kişinin suça yönelik kastının doğrudan kast değil olası kast olduğu tespit edilir ve cezasında indirim yapılır.

Suçu işleyen kişi teşebbüs aşamasında kalırsa cezasında indirim yapılır.

Hangi Durumlarda Ceza Kaldırılır?

TCK 245/1 ve TCK 245/3 düzenlemelerinde yer alan suçlarda failin yarar sağlama kastı ile hareket etmediği durumlarda suç işlenmiş sayılmaz. Ancak TCK 245/2’de yer alan düzenlemede failin kastı önem taşımaz ve fiilin gerçekleşmesi ile ceza yaptırımı sorumluluğu doğar.

Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçunda Bankanın Sorumluluğu Nedir?

TCK 245 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda ilgili banka mağdur değil suçtan zarar gören konumundadır. Ancak suçun işlenmesinde banka çalışanının iştiraki söz konusu ise bu banka çalışanı da durumun özelliğine göre müşterek fail olabileceği gibi yardım eden veya azmettiren de olabilir. Somut olayın şartları değerlendirilmelidir.

Ancak bu şekilde bankanın suça iştirak iradesi bulunmadığı zaman banka çalışanları suçta sorumlu olmaz. TCK 245 suçunun işlenmesinde bankaya yarar sağlanması durumunda banka tüzel kişisine ceza değil güvenlik tedbiri uygulanır. Zira tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulamak mümkün değildir. Tabi banka çalışanlarına cezai yaptırım uygulamak mümkündür.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı  davasında deneyimli Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı  davası avukat kadromuz ile Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı  davası alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı  davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Banka veya Kredi Kartının Dolandırıcılığında Hangi Mahkeme Görevlidir?

Banka veya kredi kartı dolandırıcılığında  Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Yetkili savcılık veya mahkeme, haksız menfaatin temin edildiği veya mağdurun yerleşim yerinin bulunduğu yer savcılığı veya mahkemesidir. Örneğin, ATM cihazından para çekilmiş ise ATM cihazının bulunduğu yer mahkemesi veya banka şubesinden çekilmişse banka şubesinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanma Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Suça Teşebbüs 

“Sanığın, tanık Samet K’ın kuruyemiş dükkanından alışveriş yapmaya kalkışıp ancak aracı bankanın onay vermemesi üzerine olay yerinden ayrılmak şeklindeki eyleminin TCK 245/1, 35 maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden, tamamlanmış suçtan hüküm gününde oybirliğiyle karar verildi” (Yargıtay 8.CD., 22.01.2014, 2013/7710, 2014/1314).

 İlgilinin Rızası, Sanığın Suç Kastı, Eksik Soruşturma ile Hüküm Kurulması

“Sanığın, aşamalarda ısrarla, mağdurdan rızası ile aldığı ve şifresini öğrendiği sabit olan kredi kartından yine mağdurun rızası ile borç olarak para çektiğini savunması, dosyanın incelenmesinden mağdurun başka bir kredi kartı borcunun taksitlendirilmesi için kullanmadığı ve borcu bulunmayan suça konu kredi kartın laboratuvar teknisyeni olan arkadaşı sanığa verip şifresini söylediği, hiçbir işlem yapılmadığı halde kartının iki buçuk ay sanıkta kalmasına ses çıkarmadığı, kartını verdikten yaklaşık 10 ay ve para çekildiğini öğrendikten yaklaşık 7 ay sonra şikayetçi olduğu, kredi kartından aynı anda yüksek miktarda değil de farklı günlerde ve düşük miktarlarda para çekildiğinin anlaşılması karşısında; sanığın suç kastı ile hareket ettiğini gösteren, kanıtlar karar yerinde açıklanıp yeterince tartışılmadan hangi beyana hangi gerekçelerle üstünlük tanındığı da belirtilmeden yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır” (Yargıtay 11.CD., 22.03.2011, 17775/1605).

Sahte Banka veya Kredi Kartını Kabul Etmek

“Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek üretilen “sahte banka veya kredi kartını kabul etmek” fiilini düzenleyen TCK 245/2. maddesinde öngörülen suçun, anılan maddenin 3. fıkrasında tanımlanan “sahte banka veya kredi kartı kullanılarak yarar sağlamak” suçunun unsuru ya da ağırlatıcı nedeni olmayıp bağımsız suç olduğunun gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır” (Yargıtay 11.CD., 03.06.2013, 1565/9181).

Başkasına Ait Kredi Kartı Kullanılarak ATM’den Para Çekmek, Eksik İnceleme

“Sanıkların haksız olarak ele geçirdikleri, müştekiye ait kredi kartını kullanarak D… Bank Y… Şubesi ATM cihazından 17.7.2005 tarihinde önce 50 sonra 100 ve daha sonra da 200 TL olmak üzere üç defada toplam 350 TL para çektikleri göz önüne alınarak, paraların çekildiği işlem saat ve zaman dilimi banka kayıtlarından araştırılıp saptandıktan sonra zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır” (Yargıtay 8.CD., 31.3.2011, 3440/2649)

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında deneyimli Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukat kadromuz ile Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası alanında hizmet vermekteyiz. Ceza Hukukuna giren Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir’de Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası  avukatı, hukuki tecrübe, Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı arayarak Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davası ve Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı suçu  davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan Eskişehir Aile hukuku Boşanma ve Nafaka davaları Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Aile hukuku Boşanma ve Nafaka davaları Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Bankacılık ve Finans Hukuku kategorisinde yer alıp, Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Bankacılık ve Finans Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Banka veya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu arkadaşımıza iletebilirsiniz. Bankacılık ve Finans Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Bankacılık ve Finans Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Bankacılık ve Finans Hukuku konusunda, Eskişehir Bankacılık ve Finans Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Bankacılık ve Finans Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Eskişehir Banka Avukatı

Eskişehir Banka Avukatı Eskişehir ba.... tümünü gör