Hakkımızda

Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU, Eskişehir Barosuna bağlı Eskişehir ilinde avukatlık hizmeti vermektedir. Eskişehir Avukat arayışınıza, Eskişehir’de Hukuk bürosu olan Eskişehir Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi, Baloğlu Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

İletişim

Bize istediğiniz her alanla ilgili soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular en geç 24 saat içinde cevaplanır. Eskişehir Avukat Soru SOR!

Velayet Davası

Velayet Davası

Velayet Davası Nedir?

Velayet davası, boşanma davası ve sonrasında en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Velayet davası, çocuğun velayeti kendisinde olmayan ebeveynin, çocuğun velayetine sahip olan ebeveyne açmış olduğu dava türüdür.

Velayetin değiştirilmesi, çocuğun üstün yararı söz konusu ise her zaman mümkündür. Bu yazımızda hangi koşullar altında velayet davası açılır, hangi hallerde çocuğun velayeti anneden alınıp babaya verilir gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Ama öncelikle velayet konusunun Türk Medeni Kanun’da nasıl ele alındığına değinelim.

Aile Hukukuna giren Velayet davasında uzman bir Avukata danışılıp ileride açılacak davaların ise Velayet davasında uzman bir avukat ile takip edilmesi gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Velayet davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız.

Vatandaşların, Velayet davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Velayet davasında Eskişehir Velayet davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kanunda velayet ile ilgili maddeler nelerdir ?

Velayet ile ilgili maddeler, Türk Medeni Kanunu’nun 335 ve 351’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddeler şunlardır;

Madde 335– Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.

Madde 336- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Madde 337- Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.

Madde 338- Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velâyeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanun’da Velayet ile ilgili her ihtimal açık bir şekilde kaleme alınmıştır. Yukarıdaki maddelerde velayet hakkının kimlerde olacağı açıklanmıştır.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Aile Hukukuna giren Velayet davasında deneyimli Velayet davası avukat kadromuz ile Eskişehir Velayet davası alanında hizmet vermekteyiz. Aile Hukukuna giren Velayet davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Velayetin kapsamı nedir? Velayet hakkında neler vardır ?

Genel olarak ;

Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.

Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terkedemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz. Çocuğun adını ana ve babası koyar.

Eğitim : Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.

Dinî eğitim : Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Ergin, dinini seçmekte özgürdür.

Çocuğun temsil edilmesi : Ana ve baba, velâyetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velâyetteki temsilde de uygulanır.

Çocuğun aileyi temsil etmesi: Velâyet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler : Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukukî işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hâkimin onayına bağlıdır.

Çocuğun korunması : Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.

Çocukların yerleştirilmesi : Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir.

Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe karşılanır.

Velayet davasında her somut olay kendi içinde titizlikle irdelenmelidir. Her bir paydaş açısından Velayet davasında hak kaybı yaşanmaması için alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Eskişehir ve çevre illerde Velayet davası danışmanlığını ve takibini yapmaktayız. Velayet davası konusunda hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Velayet davası konusunda Eskişehir Velayet davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Velayet Davası

Hangi durumlarda  velayet anneye verilmez ?

Bilindiği gibi küçük çocukların velayeti genel olarak anneye verilmektedir. Fakat bazı durumlar söz konusu olduğu zaman hakim, velayeti anneye vermeyebilir.

Bu durumların içerisinde, annenin maddi durumunun yerinde olmaması bulunmamaktadır çünkü hakim, velayeti kendisinde olmayan taraf aleyhine iştirak nafakasına hükmeder. İştirak nafakası ise müşterek çocuğun, evlilik birliği içerisindeki gerek sosyal gerek ekonomik durumunu korumak için bağlanan bir nafaka türüdür. Nafaka konusunda detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Ayrıca annenin eşini aldatması durumu, çocuğun velayetinin anneye verilmemesini gerektiren bir durum da değildir.

Velayetin anneye bırakılmadığı haller şu şekilde sıralanabilir;

  • Annenin çocuk veya çocuklarını istemediği hallerde,
  • Annenin akıl hastalığının bulunması durumunda,
  • Annenin yaşam tarzı ve özel hayatının, çocukların gelişimini kötü yönde etkileyebileceği hallerde,
  • Annenin çocuklarına çok kötü muamelede bulunduğu hallerde ( örn; darp, hayata kast vb. )

Yukarıda sayılan haller dışında belirtmek gerekir ki, her somut olay kendi içinde iyi bir şekilde irdelenmelidir.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Aile Hukukuna giren Velayet davasında deneyimli Velayet davası avukat kadromuz ile Eskişehir Velayet davası alanında hizmet vermekteyiz. Aile Hukuk altında Velayet davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Velayet davasında çocuk dinlenir mi ?

Velayet davası süresince müşterek çocuk veya çocuklar 8 yaş ve üzeri ise mahkeme kararı ile çocukların görüşü alınır. Çocuklar, yaşına göre, konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla, tarafsız bir yerde dinlenerek rapor hazırlanmak suretiyle de dinlenilebilir.

Yargıtay kararlarına göre, 8 yaş ve üzeri çocukların görüşü alınmadan velayetin düzenlenmesi mümkün değildir.

Velayet davalarında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir ?

Velayet ile ilgili her türlü davalarda, örneğin; velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi gibi, Aile Mahkemeleri görevlidir.

Yetkili mahkeme ise, davalı veya davacının bulunduğu yer mahkemesidir.

Vatandaşların, Velayet davasında hak kaybı yaşanmaması için Eskişehir Avukatları arasında yer alan Eskişehir Avukat Hukuk Bürosu Baloğlu hukuk büromuz ile iletişime geçebilir, Eskişehir Velayet davasında Eskişehir Velayet davası avukatı Gökçe Baloğlu tarafından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Eskişehir Avukat Gökçe Baloğlu tarafından kurulan Baloğlu Hukuk Bürosu olarak Aile Hukukuna giren Velayet davasında deneyimli Velayet davası avukat kadromuz ile Eskişehir Velayet davası alanında hizmet vermekteyiz. Aile Hukukuna giren Velayet davasında tüm hukuki sorularınızı yanıtlamak ve hukuki sorunlarınızın çözümü için bizlere ulaşabilirsiniz.

Eskişehir’de Velayet davasında danışmanlık, dava ve takip hizmetini Avukat Gökçe BALOĞLU nasıl vermektedir?

Avukat Gökçe BALOĞLU Velayet davası avukatı olarak, sorumluluğunu üstlendiği dosyanın durumuna göre öncelikli olarak hukuki bir yol haritası çıkarır.

Yapılacak bütün hukuki adım ve işlem öncesinde Velayet davası avukatı olarak temsil ettiği kişinin haklarını hukuk çerçevesince savunma ve Velayet davası ile alakalı tüm bilgileri bildirmektedir.

Velayet davasında avukatlığını üstlendiği kişilere süreç ve geri bildirimleri yapar, dava konusunda fikir alışverişlerini sürekli olarak takip eder.

Eskişehir En İyi Velayet davası Avukatı ile Çalışmak Önemli midir?

Velayet davası problemleriniz için hukuki desteğine başvuracağınız Velayet davası avukatının deneyimli, hızlı ve en etkili şekilde çözüme ulaştıracak Velayet davası avukatları olmaları gerekmektedir.

Eskişehir en iyi Velayet davası  avukatı, hukuki tecrübe, Velayet davası konusunda kazandığı tecrübe, bilgi ve birikimi itibariyle yetkin bir Velayet davası avukatı olmalıdır.

Eskişehir en iyi  Velayet davası avukatından hukuki destek alan kişilerin hak kaybı yaşamaması için en hızlı çözümü sunması gerekir. Bu nedenle birçok kişi, Eskişehir en iyi Velayet davası avukatı arayarak Velayet davası konusunda  başarılı, hızlı ve hak kayıpsız bir şekilde takip edecek Velayet davası avukatı bulmak ve hukuki konularda sorunsuz bir şekilde sonuç almak ister.

Velayet davası avukatı tarafından yazılan bu makalemizde Velayet davası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk, Eskişehir Velayet davası avukatı ihtiyaçlarınız için Eskişehir ve çevre illerde açılacak Velayet davası ve Velayet davasına İlişkin Tüm İhtilaf konuları ile ilgili avukatlık, hukuki danışmanlık, uyuşmazlık ve dava hizmetlerini için Eskişehir Barosuna kayıtlı Eskişehir Avukat ofisleri arasında yer alan  Eskişehir Velayet davası Avukatı Gökçe BALOĞLU Hukuk Ofisinde Eskişehir Velayet davası Avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Diğer Hukuki Hizmetlerimiz

Aile Hukuku,
Bilişim Hukuku,
Enerji Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku,
İş Hukuku,
Kentsel Dönüşüm Hukuku,
Miras Hukuku,
Sağlık Hukuku,
Sermaye Piyasası Hukuku,
Sigorta Hukuku,
Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Tüketici Hukuku,
Vergi Hukuku,
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,
Spor Hukuku,
Rekabet Hukuku,
Bankacılık ve Finans Hukuku,
Marka ve Patent Hukuku,
Boşanma Davaları,
Ceza Hukuku,
Trafik Hukuku,
Kira Davaları,
Konkordato,
Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 

Saygılarımızla,
Eskişehir Avukat Gökçe BALOĞLU

NOT:
Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı BALOĞLU Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Okumuş olduğunuz bu makale yazısı genel hatlarıyla ele alnır tarzda Aile Hukuku kategorisinde yer alıp, Eskişehir Aile Avukatı tarafından yazılmıştır. Makale içeriği ile ilgili size özel detaylı bilgi için büromuzla ya da avukat bir meslektaşımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Bizlerle iletişime geçmek isterseniz; İletişim için tıklayınız.

Eskişehir Aile Hukuku ile ilgili sorularınız varsa AVUKAT SOR sayfamızdan Eskişehir Aile Avukatı arkadaşımıza iletebilirsiniz. Aile Hukuku ile ilgili tüm makalere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Eskişehir Aile Hukuku Makaleleri

    Eskişehir Aile Hukuku konusunda, Eskişehir Aile Hukuku Avukatları tarafından hazırladığmız Aile Hukuku makalelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Velayet Davası

Velayet Davası Nedir? Velayet davası,.... tümünü gör

Eskişehir Nafaka Davaları ve Nafaka Çeşitleri

Eskişehir Nafaka davaları ve Nafaka Ç.... tümünü gör

Eskişehir Aile Avukatı

Eskişehir Aile Avukatı Eskişehir ail.... tümünü gör